Dla twórców aplikacji

GARI (Global Accessibility Reporting Initiative) to projekt stworzony po to, aby pomagać konsumentom w rozpoznawaniu w telefonach, tabletach i innych urządzeniach tych rozwiązań i funkcji ułatwień dostępu, które mogą być przydatne ze względu na ich dysfunkcje wzroku, słuchu, mowy, sprawności lub zdolności rozumienia

Chociaż obecnie już same urządzenia dysponują szeroką gamą najróżniejszych ułatwień dostępu, łatwość korzystania ze smartfonów można dodatkowo zwiększać dzięki różnym aplikacjom. Dlatego GARI dodaje teraz do swojej bazy danych również informacje o aplikacjach. Zachęcamy ich twórców do uczestnictwa w naszym projekcie przez zgłaszanie nam swoich aplikacji ułatwiających obsługę urządzeń mobilnych.

Kto prowadzi projekt GARI?

GARI to projekt prowadzony przez organizację Mobile Manufacturers Forum międzynarodowe stowarzyszenie branżowe reprezentujące producentów telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych.

Jak duża jest baza danych GARI?

W ciągu zaledwie czterech lat w bazie danych GARI zgromadzono mnóstwo informacji — obecnie dotyczących 600 modeli telefonów. Informacje te są dostępne w 13 językach rozumianych na całym świecie. Baza danych GARI została ponadto wbudowana w witryny amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz Forum Konsumentów w Malezji, a także w witryny krajowych stowarzyszeń branżowych w USA, Kanadzie, Austrii i Australii... (Przykłady korzystania z GARI).

Czy rejestrowanie aplikacji jest płatne?

Nie. Zasadniczą ideą tego projektu jest pomaganie ludziom w wyborze urządzeń, które najlepiej będą odpowiadały ich indywidualnym potrzebom. Oferując również informacje o wybranych aplikacjach, próbujemy pokazać, w jaki sposób można jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność i użyteczność urządzeń.

Czy można rejestrować aplikacje każdego rodzaju?

Nie chcemy zmieniać naszej witryny w zwykły sklep z aplikacjami, ale raczej promować te aplikacje, które mają zwiększać łatwość korzystania z urządzeń dla użytkowników. Szczególnie chętnie umieszczamy w naszej bazie informacje o aplikacjach pomagających osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu, mowy, sprawności lub rozumienia, np. głośno odczytujące tekst pisany, pomagające rozpoznawać kolory lub ogólnie upraszczające korzystanie z urządzeń.

Czy można rejestrować aplikacje, które oferowane są w płatnej sprzedaży?

Tak. Można rejestrować zarówno aplikacje udostępniane bezpłatnie, jak i aplikacje oferowane na zasadach komercyjnych.Sprzedaż aplikacji nie jest oferowana bezpośrednio w samej witrynie GARI, ale zamieszczamy łącza do witryny producenta i sklepu internetowego oferującego daną aplikację, jeśli takie informacje zostaną nam przesłane.

Jak wygląda proces rejestrowania aplikacji?

Należy zacząć od wypełnienia formularza przedrejestracyjnego dostępnego na stronie rejestracji twórców aplikacji.W ten sposób poznajemy użytkownika i aplikacje, jakie tworzy. Po zapoznaniu się z formularzem przesyłamy w wiadomości e-mail łącze do dokończenia procesu rejestracji każdej aplikacji, która ma zostać dodana do naszej bazy.

W jaki sposób aplikacje są wyświetlane?

Aplikacje są wyświetlane w powiązaniu z urządzeniami działającymi pod kontrolą wskazanego systemu operacyjnego. Kiedy użytkownik znajdzie urządzenie, które go interesuje, będzie mógł przejrzeć wszystkie dostępne aplikacje ułatwiające korzystanie z tego urządzenia. Użytkownicy mogą również wyszukiwać aplikacje i, klikając znajdujące się przy nich łącze, sprawdzić, na jakich urządzeniach można z nich korzystać.

Z kim się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji?

Wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o naszej działalności, accessibility@mwfai.org

Jak zacząć korzystać z GARI?

Aby dodać swoją aplikację ułatwiającą korzystanie z urządzeń, należy przejść do strony rejestracji twórców aplikacji.

W przypadku zarejestrowania się już wcześniej zalogować się można tutaj: logowanie twórców aplikacji


I najważniejsze: o funkcjach ułatwiania dostępu należy pamiętać od samego początku procesu tworzenia aplikacji! Poniżej udostępniamy łącza do różnych zasobów: Tworzenie łatwych w użyciu aplikacji