Motorik

För personer med nedsatt motorik, till exempel på grund av ledgångsreumatism, kan det vara svårt att använda eller bara hålla i telefonen. Följande funktioner kan vara intressanta:

  • Möjlighet att använda telefonen i handsfree-läge.
  • Prediktiv textinmatning som förutsäger ordet och begränsar antalet knapptryckningar till ett minimum.
  • Möjlighet att svara på ett samtal genom att trycka på vilken knapp som helst.
  • Röstigenkänning för att slå numret eller få tillgång till telefonens funktioner.
  • En utformning som gör att du inte behöver klämma på telefonen, vrida eller rotera handleden för att använda den.

Man bör även ta hänsyn till enhetens form. En monoblock-telefon gör att du lättare kan undvika onödiga rörelser än med en vik- eller skjuttelefon. En telefon med en platt baksida kan också vara praktisk för att kunna använda den på ett bord snarare än att behöva hålla i den.

Tillbehör som ett bluetooth-headset eller ett tangentbord kan göra det mycket lättare att skriva meddelanden och prata.