HØRSEL

I 2005 estimerte Verdens Helseorganisasjon at rundt 278 millioner mennesker på verdensbasis lider av moderat til alvorlig hørselstap. Det å bruke en hvilken som helst type telefon kan dermed være en vesentlig utfordring for disse menneskene. De fleste mobiltelefoner tilbyr en rekke funksjoner som kan utgjøre en merkbar forskjell for de med hørselshemming, inkludert:

  • En rekke visuelle varsler for å varsle brukeren om innkommende samtaler/meldinger
  • Justerbar volumkontroll
  • Skjerm som viser ubesvarte, besvarte eller utgående samtaler med ringelogger

  • Visuelle eller taktile indikatorer som viser hva som er trykket på tastaturet og visuell tekstvisning
  • Tekstbaserte meldingsalternativer
To-veis videokonferanse er en lovende ny funksjon som kan gjør det mulig å bruke tegnspråk i kommunikasjonen. Denne type funksjonalitet er sterk avhengig av nettverkshastighet og videokapasitet på telefonen, derfor må brukere ofte teste telefonen selv for å bestemme om den oppfyller behovene deres. Andre funksjoner som kan være interessante inkluderer kompatibilitet med høreapparat og med tekstformidlingstjeneste for de som bruker den. Da kvaliteten, immuniteten og tilpasningsmuligheten til høreapparat varierer veldig, bør brukere av høreapparater prøve ut de forskjellige telefonene før de kjøper for å sikre at telefonen passer til høreapparatet. Det finnes også ekstrautstyr fra telefonprodusentene som er utformet for å fungere med høreapparat utstyrt med telespoler.