SŁUCH

W roku 2005, Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że około 278 milionów osób na całym świecie ma średnią lub głęboką utratę słuchu. Dla tych osób, używanie telefonów każdego typu może być rzeczywistym wyzwaniem. Większość telefonów komórkowych oferuje zakres cech, które mogą z pewnością stanowić znaczącą różnicę dla osób z niedosłyszących, wliczając w to:

  • Zakres wizualnych alarmów mających na celu powiadomienie użytkownika o nadchodzących rozmowach/wiadomościach
  • Regulowana kontrola dźwięku
  • Wyświetlanie nieodebranych, otrzymanych lub wykonanych połączeniach poprzez rejestry połączeń
  • Wizualne lub dotykowe wskaźniki pokazujące, co zostało naciśnięte na klawiaturze i wizualne wyświetlanie tekstu
  • Opcje wiadomości bazujące na tekście

Dwustronna konferencja video jest obiecującą, nową cechą, która może pozwolić na używanie języka migowego do komunikowania się. Ten rodzaj udogodnienia będzie w dużej mierze zależał od szybkości sieci i możliwości video telefonu, a użytkownicy powinny spróbować sami przetestować telefon, aby określić czy spełnia ich potrzeby. Inne cechy, które mogą być interesujące, to kompatybilność z aparatem słuchowym i telefonem tekstowym /kompatybilność TTY dla tych, korzystających z takich usług. Jeśli chodzi, o jakość, odporność i dostosowaniem aparatu słuchowego jest ona bardzo zróżnicowana, osoby noszące aparaty słuchowe powinny definitywnie przetestować różne telefony przed zakupem, aby upewnić się, że dany model telefonu będzie dobrze współpracował z ich aparatem słuchowym. Istnieją również opcjonalne akcesoria, od producentów telefonów, które zaprojektowane są do dobrej współpracy z aparatem słuchowym wyposażonym w tele-spiralę.