HÖRSEL

2005 uppskattade Världshälsoorganisationen att ungefär 278 miljoner personer över världen hade måttligt till gravt nedsatt hörsel. För dessa människor kan det vara en verklig utmaning att använda vilken telefon som helst. De flesta mobiltelefoner har en rad funktioner som kan underlätta för den som har nedsatt hörsel.

  • Olika ljussignaler som meddelar användaren när det kommer samtal/meddelanden.
  • Justerbar volym.
  • Visning av missade, mottagna eller gjorda samtal med hjälp av samtalsloggar.
  • Ljussignaler eller taktila indikatorer som visar vilka knappar som tryckts in på knappsatsen och visuell visning av text.
  • Textbaserade meddelandealternativ.
Tvåvägs videokonferens är en lovande ny funktion som kan göra det möjligt kommunicera med teckenspråk. Den här typen av funktion kommer i hög grad att bero på nätverkshastigheten och telefonens videokapacitet. Användaren bör försöka prova telefonen själv för att avgöra om den verkligen uppfyller hans eller hennes behov. Andra funktioner som kan vara intressanta är kompatibilitet med hörapparater och med texttelefon/TTY för de som använder sådana tjänster. Eftersom hörapparaters kvalitet, immunitet och anpassning i hög grad varierar bör hörapparatsanvändare absolut prova olika telefoner innan han eller hon köper en för att försäkra sig om att den särskilda telefonmodellen kommer att fungera bra med hörapparaten. Det finns även tillbehör från telefontillverkarna som är utformade för att fungera med hörselapparater med hörsnäckor.