Vad vill du veta?
Telefoner

Telefoner

Begränsa och jämför alternativen från olika tillverkare.
Surfplattor

Surfplattor

Jämför de tillgänglighetsfunktioner som du behöver.
Mobilappar

Mobilappar

Vilka enheter ger stöd för de tillgänglighetsappar som du gillar?
Connected Wearables
Connected Wearables
Jämför alternativ från olika tillverkare
Smart TV

Smart TV

Jämför funktioner mellan olika tillverkare.

Nästan en av tre världsmedborgare lever med någon typ av erkänt funktionshinder.
Förr eller senare kommer vi alla att drabbas av problem med synen, hörseln, motoriken eller inlärningen. För att förbättra användbarheten för oss som har sensoriska eller fysiska begränsningar har telefoner och surfplattor tillgänglighetsfunktioner som ständigt förbättras och blir vanligare allteftersom tekniken utvecklas.
MMF
Projektet GARI (Global Accessibility Reporting Initiative), som drivs av Mobile Manufacturer’s Forum, har utvecklats för att hjälpa konsumenter att lära sig mer om tillgänglighetsfunktioner i mobila enheter och identifiera enheter med funktioner som kan hjälpa personer med särskilda behov.
Ta reda på mer om funktioner för ...
Utvecklare: Skicka in din app

Kan din mobilapplikation hjälpa personer med funktionshinder? Skicka in den utan kostnad till vår sökbara databas!