För tillverkare

På en starkt konkurrensutsatt marknad släpps ständigt nya mobiltelefoner med imponerande funktioner. Det gör att det ofta är svårt att välja en ny telefon, framför allt för personer som har ett särskilt eller unikt behov av tillgänglighet relaterat till syn, hörsel, tal, motorik eller inlärning.

Tanken bakom GARI-projektet (Global Accessibility Reporting Initiative), som drivs av Mobile Manufacturers Forum, är att framhäva de funktioner på mobila enheter som är fördelaktiga under vissa omständigheter – och att hjälpa till att identifiera vilka funktioner man bör leta efter i en enhet.

Tillgängligheten påverkar alla

Tillgänglighet är inte bara för funktionshindrade – webbplatsen GARI vänder sig till alla. Förr eller senare kommer vi alla att ställas inför tillgänglighetsproblem. En konsument kanske vill köpa en ny telefon till en äldre släkting vars syn, hörsel eller motorik inte är lika bra som förr. GARI finns där för att hjälpa konsumenten att hitta en telefon eller en surfplatta som gör livet lite enklare.

På GARI:s webbplats finns en sökbar databas som hela tiden utvecklas. Databasen omfattar för närvarande information om fler än 110 tillgänglighetsfunktioner och om över 1100 enheter på flera språk.

GARI ger positiva resultat för alla berörda:

  • Konsumenter: En omfattande sökbar databas med tillgänglighetsrelaterade telefoner, surfplattor och appar på många språk.
  • Myndigheter: Ett rapporteringsformat som är långt mycket mer omfattande än vad något land kräver idag.
  • Tillverkare: Möjligheten att ta fram en tillgänglighetsrapport för din produkt för global användning.

Vill du diskutera på vilket sätt ditt företag kan delta i GARI?

Om du är intresserad av att bli medlem i GARI, accessibility@mwfai.org

 

“Det viktigaste informationsinitiativet för närvarande. Vi vill verkligen uppmuntra andra tillverkare att delta.”
(Konsumentpanelrapport, Storbritannien)Inloggning för tillverkare