Mobil tilgængelighed politik

I betragtning af antallet af lande, der har underskrevet FN-konventionen om handicappedes rettigheder, som kræver adgang til informations- og kommunikationsteknologier uden forskelsbehandling – og i en situation med aldrende befolkninger, er tilgængelighed blevet et vigtigt politisk emne både på nationalt og internationalt plan.

MMF's medlemskaber har erkendt betydningen af tilgængelige mobilkommunikationer og har oprettet GARI for at tilvejebringe informationer om allerede eksisterende tilgængelighedsfunktioner og har oprettet en platform, hvorpå beslutningstagere, industrien og handicaporganisationer kan udveksle informationer og samarbejde om forbedret tilgængelighed for mobiltelefoner, tablets og apps.

GARI er allerede anerkendt af tilsynsmyndigheder i flere lande, hvor bestemmelser om mobil tilgængelighed er i kraft, som et middel til at opfylde producenternes rapporteringskrav.


International Telecommunication Union (ITU) Digital Inclusion Unit og Global Initiative for Inclusive ICTs (G3ict) har offentliggjort en rapport i august 2012, der giver et fint overblik over tilgængelighedsinitiativer, der allerede er introduceret i lande rundt om i verden:


Fra et teknisk synspunkt giver webadgangsinitiativet, WAI, der er en del af World Wide Web Consortium (W3C), retningslinjer om flere aspekter af mobil tilgængelighed:

  • WAI's accessibility guidelines address mobile accessibility & work to enhance technologies for mobile accessibility: http://www.w3.org/WAI/mobile/