Beleid mobiele toegankelijkheid

Gezien de vele landen die het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap hebben ondertekend, volgens welk toegang tot informatie- en communicatietechnologieën zonder onderscheid beschikbaar moet worden gemaakt – en gezien de snel verouderende bevolking, is toegankelijkheid zowel nationaal als internationaal een belangrijke politieke kwestie geworden.

De deelnemende bedrijven van het MMF erkennen het belang van toegankelijke mobiele communicatie en hebben het GARI-initiatief gecreëerd om informatie te verstrekken over bestaande toegankelijkheidsvoorzieningen en een platform te bieden waarop beleidmakers, industrie en gehandicaptenorganisaties informatie kunnen uitwisselen en samen kunnen werken aan een betere toegankelijkheid van mobiele telefoons, tablets en apps.

In verscheidene landen waar regelgeving inzake mobiele toegankelijkheid bestaat, wordt GARI als door de toezichthoudende autoriteiten erkend als middel om aan de rapporteringsvereisten van fabrikanten tegemoet te komen.


De eenheid e-inclusie (Digital Inclusion Unit) van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) en het Global Initiative for Inclusive ICTs (G3ict) hebben in augustus 2012 een rapport gepubliceerd dat een goed overzicht biedt van alle toegankelijkheidsinitiatieven die overal ter wereld bestaan:


Het Web Accessibility Initiative (WAI), een onderdeel van het World Wide Web Consortium (W3C), bekijkt de richtlijnen over verscheidene aspecten van mobiele toegankelijkheid vanuit technisch oogpunt:

  • De toegankelijkheidsrichtlijnen van het WAI richten zich op mobiele toegankelijkheid & werk en zijn bedoeld om de technologieën voor de toegankelijkheid van mobiele apparaten te vergroten: http://www.w3.org/WAI/mobile/