Puhe

Henkilöillä, joilla puheilmaisullisia vaikeuksia, on taipumusta turvautua puhelimien tekstittämiseen perustuviin ominaisuuksiin, jotka tehokkaasti auttavat heitä yhteydenotossa.

Tietokantaan kuuluu osa, jossa selvitetään, mitkä viestitysvaihtoehdot ovat saatavilla eri malleissa. Näihin vaihtoehtoihin saattavat kuulua:

  • Tekstiviesti/SMS
  • Email
  • Pikavalintaviestit
  • Multimediaviestit
  • Ennustava tekstinsyöttö

Eräs todennäköisesti hyödyllinen ominaisuus, on mahdollisuus kirjoittaa henkilökohtaisen SMS viestin, jota voi käyttää tarpeen mukaan uudelleen. "Olen nyt matkalla kotiin" on sellainen henkilökohtainen viesti, jota useat voivat käyttää ja uudelleenkäyttää.