תנאי השימוש

שימוש באתר אינטרנט זה כפוף לתנאים הבאים:

    • התוכן של דפי האתר מיועד רק לקבלת מידע כללי ולשימושכם בלבד. הוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

    • המידע לגבי מכשירים והתקנים שמכיל אתר זה נמסר על-ידי צדדים שלישיים. MWF אינו מעניק שום אחריות או התחייבות בכל הקשור לדיוק, שלמות או התאמה של המידע לכל מטרה שהיא, או לכך שהמידע עדכני. הנכם מאשרים בזאת כי מידע וחומרים מסוג זה יכולים להכיל אי-דיוקים או שגיאות, ו-MWF מתנער באופן מפורש מכל אחריות בגין כל אי-דיוק או שגיאה מסוג זה, במידה המרבית המותרת בחוק.

    • שימושכם במידע או בחומרים מהאתר נעשה על אחריותכם בלבד, ו-MWF לא יישא בשום אחריות בהקשר זה. באחריותכם לוודא שהמוצרים או המידע שמופיעים באתר זה עומדים בדרישות הספציפיות שלכם.

    • כל הסימנים המסחריים שמופיעים באתר זה שייכים לבעליהם.

    • אתר זה מכיל גם קישורים לאתרים אחרים. הקישורים מובאים לנוחותכם, על מנת לספק לכם מידע נוסף. עם זאת, אין בהכללתם משום המלצה על האתר(ים) או על התוכן שלהם על-ידי MWF.