Paslaugų teikimo sąlygos

Šios svetainės naudojimo sąlygos:

  • Šios svetainės puslapių turinys skirtas tik jūsų bendrajai informacijai ir naudojimui. Jis gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
  • Šioje svetainėje pateiktą informaciją apie įrenginius ir programas teikia trečiosios šalys. MWF nesuteikia jokios garantijos dėl pateiktos informacijos tikslumo, savalaikiškumo, išsamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui. Jūs sutinkate, kad tokioje informacijoje ir medžiagoje gali būti netikslumų ar klaidų ir MWF aiškiai neprisiima atsakomybės už šiuos netikslumus ar klaidas, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.
  • Jūs naudojate bet kokią informaciją ar medžiagą šioje svetainėje visiškai savo paties rizika, už kurią MWF neatsako. Jūs atsakote už tai, kad visi produktai ar informacija, pasiekiama šioje svetainėje, atitiktų jūsų konkrečius reikalavimus.
  • Visi šioje svetainėje minimi prekių ženklai išlieka jų teisėtų savininkų nuosavybe.
  • Šioje svetainėje taip pat yra nuorodų į kitas svetaines. Šios nuorodos pateikiamos jūsų patogumui, kad būtų galima gauti papildomos informacijos; tačiau jų įtraukimas čia nereiškia, kad MWF patvirtina svetainę (-es) ar bet kokį joje (-se) esantį turinį.