Servicevoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s op deze website is uitsluitend voor algemene informatie en gebruik. Hij kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • De informatie op deze website over apparaten en applicaties is afkomstig van derden. Het MMF kan niet garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of geschikt is voor een specifiek doel. U erkent dat zulke informatie en materialen onjuistheden of fouten kan bevatten en het MMF weigert uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor zulke onjuistheden of fouten, voor zover de wet toestaat.
  • Uw gebruik van iedere informatie of materialen op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor het MMF niet aansprakelijk is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat alle producten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke vereisten voldoen.
  • Alle handelsmerken op deze website blijven het eigendom van hun rechtmatige eigenaars.
  • Deze website bevat tevens links naar andere websites. Deze links worden voor uw informatie verstrekt, maar hun toevoeging betekent niet dat het MMF de website(s) of de informatie hierop onderschrijft.