Tjenestevilkår

Bruken av nettsiden er underlagt følgende vilkår:

  • Innholdet på sidene på dette nettstedet er kun for generell informasjon og bruk. Vilkårene kan endres uten forhåndsvarsel.
  • Informasjonen på dette nettstedet om enheter og applikasjoner leveres av tredjeparter. MMF gir ikke noen garanti med hensyn til nøyaktighet, aktualitet, fullstendighet eller egnethet av informasjon gitt for et bestemt formål. Du erkjenner at slik informasjon og materialer kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og MMF utelukker uttrykkelig ethvert ansvar for slike unøyaktigheter eller feil i den grad det er tillatt ved lov.
  • Din bruk av informasjon eller materiale på dette nettstedet er helt på eget ansvar og som MMF ikke kan holdes ansvarlig for. Det er ditt eget ansvar å sørge for at produkter eller informasjon tilgjengelig via dette nettstedet oppfyller dine spesifikke krav.
  • Alle varemerker omtalt på denne nettsiden tilhører sine rettmessige eiere.
  • Nettsiden inkluderer også linker til andre nettsider. Disse linkene er oppgitt for å gi ytterligere informasjon, men at de er inkludert her betyr ikke at MMF gir sin tilslutning til nettsiden(e) eller innhold som finnes der.