Regulamin

Korzystanie z tej witryny podlega poniższym zasadom:

    • Zawartość stron tej witryny jest przeznaczona wyłącznie dla użytkownika w celach informacyjnych. Może ona ulec zmianie bez powiadomienia.

    • Informacje zawarte w tej witrynie dotyczące urządzeń i aplikacji są dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Organizacja MMF w żaden sposób nie gwarantuje dokładności, terminowości, kompletności ani przydatności tych informacji do jakiegokolwiek szczególnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że te informacje i materiały mogą zawierać niedokładności lub błędy, a MMF wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie niedokładności lub błędy w najszerszym zakresie dopuszczalnym prawnie.

    • Z wszelkich informacji i materiałów znajdujących się w tej witrynie można korzystać wyłącznie na własne ryzyko; organizacja MMF ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. W gestii użytkownika leży sprawdzenie, czy prezentowane produkty lub informacje udostępniane za pośrednictwem tej witryny spełniają określone wymagania użytkownika.

    • Wszystkie znaki towarowe znajdujące się w tej witrynie pozostają własnością swoich prawowitych właścicieli.

    • Niniejsza witryna zawiera również łącza do innych witryn. Łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i w celu zapewnienia dalszych informacji, jednak ich udostępnienie nie oznacza, że organizacja MMF w jakikolwiek sposób promuje witryny, do jakich łącza te prowadzą, lub treści zawarte w tych witrynach.