Användardvillkor

Denna webbplats får användas på följande villkor:

  • Sidornas innehåll på denna webbplats är för din allmänna information och bruk. Villkoren kan ändras utan föregående meddelande.
  • Informationen om enheter och applikationer på denna webbplats tillhandahålls av tredje part. MMF garanterar inte att informationen som ges är riktigt, aktuell, fullständig eller lämplig för ett visst ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla fel eller oriktigheter och att MMF uttryckligen frånsäger sig allt ansvar för sådana i den utsträckning som lagstiftningen tillåter.
  • Din användning av information eller material på denna webbplats sker på egen risk och ligger utanför MMF:s ansvar. Det ligger på ditt ansvar att säkerställa att de produkter eller den information som görs tillgänglig på denna webbplats uppfyller dina särskilda krav.
  • Alla varumärken som presenteras på denna webbplats tillhör sina rättmätiga ägare.
  • Denna webbplats innehåller även länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för att ge dig ytterligare information, vilket dock inte innebär att MMF rekommenderar dessa webbplatser eller deras innehåll.