Zicht

Er zijn talloze gradaties in gezichtsbeperking, variërend van moeite met de kleine lettertjes tot totale blindheid.

Bij alle mobiele telefoons is het belangrijk dat ze de verschillende opties voor personen met gezichtsbeperkingen duidelijk aangeven. Vooral de volgende faciliteiten kunnen interessant zijn:

  • Voelbare markeringen om uw vingers op het toetsenbord te oriënteren
  • Hoorbare of voelbare feedback om te bevestigen dat een toets is ingedrukt
  • Verstelbare fonts
  • Hoorbare waarschuwingen dat de batterij bijna leeg is, dat er een oproep binnenkomt of is afgerond en hoe hoog het volume is
  • Verstelbare helderheid/contrast van de display
  • De omvang van de belangrijkste display
  • Achtergrondverlichting

De vorm van het apparaat kan ook iets zijn om over na te denken. In dit geval kan een 'slide' of 'flip' formaat een idee zijn om een oproep eenvoudiger te kunnen aannemen of beëindigen.

Stemherkenning is nog zo'n nuttige voorziening voor blinden of slechtzienden. Zo kan de gebruiker bel- en raadplegingsfaciliteiten op de telefoon bedienen via stemcommando's.

Een andere potentiële voorziening is de mogelijkheid om verschillende beltonen toe te wijzen aan verschillende opgeslagen nummers. Hierbij kunt u bijvoorbeeld een specifieke beltoon toewijzen aan een familielid, zodat u automatisch weet wie u probeert te contacteren wanneer de telefoon gaat, zonder dat u zelfs maar naar de display hoeft te kijken.