Skontaktuj się z GARI

Inicjatywa Raportująca Globalną Dostępność (GARI) jest projektem prowadzonym przez Forum Producentów Telefonów Komórkowych, międzynarodowe stowarzyszenie producentów sprzętu telekomunikacyjnego, przejawiających zainteresowanie komunikacją mobilną lub przewodową.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących projektu GARI proszę kontaktować się z: Michael Milligan
Sekretarz Generalny
Mobile Manufacturers Forum