Pobieranie bazy danych GARI

Co zrobić, aby móc umieścić bazę danych GARI we własnej witrynie? Coraz większa liczba organizacji już teraz używa bazy danych GARI, pomagając swoim klientom w wyszukiwaniu urządzeń posiadających potrzebne im funkcje ułatwień dostępu.

Organizacja Mobile Manufacturers Forum (MMF) udostępnia zbiór danych GARI organizacjom, które chciałyby umieścić bazę GARI we własnych witrynach. Zbiór danych jest dostępny w postaci codziennie aktualizowanego pliku XML. The dataset Dane są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported)..

Creative Commons License

O zezwolenie na korzystanie z danych w sposób wykraczający poza zakres tej licencji można prosić, kontaktując się z organizacją MMF pod adresem enquiries-at-mmfai.info.

Plik XML można pobrać tutaj: http://mobileaccessibility.info/xml/mobile-accessibility-phones.xml