Välj rätt enhet för dina behov

Det finns många fantastiska tillgänglighetsfunktioner inbyggda i telefoner och surfplattor. Följande videofilmer visar upp några av de mest användbara.

Royal National Institute for the Blind (RNIB) i Storbritannien har producerat följande videoclip som ger en översikt över viktiga funktioner i olika operativsystem:

Om du vill ha mer specifik information om ett särskilt operativsystem, kan du försöka med en av dessa videofilmer: