För utvecklare

Projektet GARI (Global Accessibility Reporting Initiative) har utvecklats för att hjälpa till att identifiera funktioner i mobiltelefoner och andra enheter som kan ge stöd till personer med unika behov relaterade till syn, hörsel, tal, motorik eller inlärning.

Samtidigt som enheterna har en lång rad olika tillgänglighetsrelaterade funktioner, kan man även använda applikationer (”appar”) för att öka de smarta telefonernas kapacitet ytterligare och göra dem ännu mer användbara. Därför har GARI lagt till information om appar i databasen och vi uppmanar app-utvecklare att delta i projektet genom att registrera tillgänglighetsrelaterade appar hos oss.

Vem driver GARI?

GARI är ett frivilligt projekt som drivs av Mobile Manufacturers Forum, en internationell branschorganisation som företräder tillverkare av mobiltelefoner och andra trådlösa enheter.

Hur omfattande är GARI-databasen?

På bara fyra år har GARI utökats betydligt. Nu finns information tillgänglig om över 1100 telefonmodeller på 13 språk för alla regioner i hela världen. Dessutom finns GARI-databasen numera även på webbplatserna för USA:s federala kommunikationskommission (Federal Communications Commission) och Malaysias konsumentforum (Consumer Forum) samt på webbplatser för nationella branschorganisationer i USA, Kanada, Österrike och Australien... (Exempel på användning av GARI).

Kostar det något att registrera mina appar?

Nej. Projektets grundidé är att hjälpa människor att hitta enheter som kan uppfylla deras särskilda behov. Genom att ge information om tillgänglighetsrelaterade appar försöker vi visa hur man kan öka enhetens funktionalitet och användbarhet.

Kan jag registrera vilken typ av app som helst?

Vi försöker inte utveckla inte en ”app-butik”. Vi vill snarare rikta uppmärksamhet på de appar som fokuserar på att förbättra enhetens tillgänglighet för användaren. Vi välkomnar framför allt appar som är utformade för att hjälpa personer med begränsad syn, hörsel, tal, motorik eller inlärningsförmåga. Det kan till exempel röra sig om appar som kan läsa upp text, hjälpa en användare att identifiera färger eller förenkla användningen.

Kan jag registrera appar som är till försäljning?

Ja, du kan både registrera kostnadsfria appar och appar som är till försäljning. Apparna kommer inte att erbjudas till försäljning på GARI-webbplatsen men vi kommer att tillhandahålla länkar till vår webbplats och till nätbutiken där de finns tillgängliga, om du ger oss den informationen.

Hur går det till att registrera apparna?

Klicka på länken till registrering för applikationsutvecklare

och fyll i formuläret för förregistrering. På så sätt får vi grundläggande information om dig och om apparna som du utvecklar. När vi har granskat uppgifterna kommer vi att mejla en länk till dig så att du kan komplettera registreringsprocessen för de appar som du vill lägga upp på webbplatsen.

Hur kommer apparna att visas?

Apparna kommer att visas tillsammans med de enheter som har det operativsystem som du har angett. När en användare har hittat en eller flera enheter som han eller hon är intresserad av kan han eller hon visa alla tillgänglighetsapplikationer som vi har information om. Användarna kan även leta upp din app och sedan välja en länk för att se vilka enheter den kan användas på.

Vem kan jag kontakta för att få mer information?

Om du vill veta mer, accessibility@mwfai.org

Ok, men hur börjar jag?

Börja med att gå till sidan för registrering för applikationsutvecklare för att lista din tillgänglighetsrelaterade app.

Om du redan har registrerat dig kan du logga in här: Inloggning för applikationsutvecklare


Till sist får du inte glömma att bygga in tillgänglighet i dina appar redan från början. Nedan hittar du länkar till olika resurser: Bygg in tillgänglighetsapplikationer