Kognitiva funktionshinder

Mobiltelefonerna blir allt mer komplexa och har en lång rad funktioner som kan verka förvirrande för många människor. Det är därför bra att göra telefonen och funktionerna så lättanvända som möjligt.

Tydliga menyer och anvisningar som är lätta att förstå, enkla anvisningar när det krävs att användaren gör något och tillräckligt med tid att mata in den information som krävs, är egenskaper som de flesta kan ha nytta av.
En annan särskilt användbar funktion är att kunna knyta foton till telefonnumren i telefonens minne. Andra bra funktioner:

  • Kunna välja mellan ljudsignaler, ljussignaler och vibrationer för inkommande samtal.
  • Knapparna avger ljud-, ljussignaler och vibrationer när de trycks in.
  • Vanliga funktioner som att ringa ett samtal kan kontrolleras genom att spela upp förinspelade röstkommandon.
  • Hjälpmenyer utformade för att förutsäga vilken information som söks.
  • Genvägar som styrs med knappsatsen för att underlätta.