Voor fabrikanten

Voor fabrikanten

Op de uitermate competitieve markt van tegenwoordig worden voortdurend mobiele telefoons met een duizelingwekkend aantal voorzieningen gelanceerd. Dit maakt het kiezen van een nieuwe telefoon vaak moeilijk, vooral voor mensen met een bijzondere of unieke toegankelijkheidsbehoefte op het vlak van zicht, gehoor, spraak, behendigheid of cognitie.

De aandacht vestigen op die voorzieningen van mobiele telefoons die in specifieke omstandigheden van pas kunnen komen – en het publiek helpen die voorzieningen in de apparaten te identificeren – dat is de gedachte achter het GARI-initiatief (Global Accessibility Reporting Initiative), een project van het Mobile Manufacturers Forum.

Toegankelijkheid raakt ons allemaal

Toegankelijkheid draait niet alleen om handicaps, en de website van het GARI-initiatief richt zich dan ook op een algemeen publiek. Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met toegankelijkheidsproblemen. Iemand kan een nieuwe telefoon willen kopen voor een ouder wordend familielid, of ons eigen zicht, gehoor of behendigheid is niet meer wat het ooit was. GARI wil consumenten een telefoon of tablet helpen vinden die het leven net iets eenvoudiger maakt.

De GARI-site bevat een voortdurend evoluerende, adresseerbare database die op het ogenblik informatie bevat over meer dan 110 toegankelijkheidsvoorzieningen en die de informatie over meer dan 1100 apparaten in tal van talen verschaft.

GARI biedt positieve resultaten voor alle betrokkenen:

  • Consumenten: een omvattende, adresseerbare database van telefoons, tablets en toegankelijkheidsgerelateerde apps in meerdere talen.
  • Overheid: een veel uitgebreidere rapportering  dan de bestaande vereisten van om het even welk land.
  • Fabrikanten: de mogelijkheid om één enkel toegankelijkheidsverslag voor uw product op te stellen, dat vervolgens over de hele wereld gebruikt kan worden.

Wilt u met ons bespreken hoe uw bedrijf aan GARI kan meewerken?

Als u interesse heeft in deelname aan GARI accessibility@mwfai.org

 

“Het belangrijkste voorlichtingsinitiatief van dit moment. Wij raden andere fabrikanten dringend aan om ook deel te nemen.”


(Brits verslag consumentenpanel)Login fabrikanten