Dla producentów

Prowadząc działalność na bardzo konkurencyjnym rynku, producenci telefonów komórkowych nieustannie wprowadzają nowe modele urządzeń o oszałamiających funkcjach. Sprawia to, że często wybór telefonu nie jest łatwy — zwłaszcza dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie łatwości używania urządzeń wynikających z ograniczeń wzrokowych, słuchowych, komunikacyjnych, sprawnościowych czy umysłowych.

Idea stojąca za GARI (Global Accessibility Reporting Initiative, globalna inicjatywa informowania o ułatwieniach dostępu) — projektem realizowanym przez organizację producentów urządzeń mobilnych Mobile Manufacturers Forum — ma na celu promocję wiedzy o funkcjach ułatwień dostępu przydatnych użytkownikom a także pomoc w identyfikowaniu funkcji, które można znaleźć w urządzeniach mobilnych.

Łatwość korzystania z urządzeń jest ważna dla wszystkich

Rozwiązania ułatwiające korzystanie z technologii nie są związane tylko z niepełnosprawnością, a witryna GARI jest skierowana do wszystkich. Z czasem u każdego pojawiają się problemy z obsługą różnych urządzeń. Konsumenci mogą na przykład szukać nowego telefonu dla swoich rodziców już w podeszłym wieku albo dla siebie ponieważ pogarsza się ich własny wzrok, słuch lub sprawność fizyczna. GARI ma ułatwiać konsumentom znalezienie telefonu lub tabletu o funkcjach, które ułatwią im życie.

Witryna GARI zawiera przeszukiwalną bazę danych, w której obecnie znajduje się ponad 110 funkcji ułatwień dostępu i dane ponad 600 urządzeń dostępne w różnych językach.

Inicjatywa GARI przynosi korzyści wszystkim stronom zainteresowanym:

  • konsumentom: duża, przeszukiwalna i dostępna w wielu językach baza danych telefonów, tabletów i aplikacji ułatwiających obsługę urządzeń
  • administracji publicznej: format informacyjny o zakresie dużo szerszym niż wymagany przez jakiekolwiek normy krajowe,
  • producentom: możliwość stworzenia jednego globalnego raportu dotyczącego funkcji ułatwień dostępu w danym produkcie.

Jak nowe firmy mogą dołączyć do inicjatywy GARI?

Firmy zainteresowane przyłączeniem się do GARI zapraszamy accessibility@mwfai.org

 

„Najważniejsza obecnie istniejąca inicjatywa informacyjna. Zdecydowanie zachęcamy innych producentów do włączenia się do niej.”
(raport brytyjskiej grupy Consumer Panel)Logowanie producentów