Dla producentów

Prowadząc działalność na bardzo konkurencyjnym rynku, producenci telefonów komórkowych nieustannie wprowadzają nowe modele urządzeń o oszałamiających funkcjach. Sprawia to, że często wybór telefonu nie jest łatwy — zwłaszcza dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie łatwości używania urządzeń wynikających z ograniczeń wzrokowych, słuchowych, komunikacyjnych, sprawnościowych czy umysłowych.

Idea stojąca za GARI (Global Accessibility Reporting Initiative, globalna inicjatywa informowania o ułatwieniach dostępu) — projektem realizowanym przez organizację producentów urządzeń mobilnych Mobile Manufacturers Forum — ma na celu promocję wiedzy o funkcjach ułatwień dostępu przydatnych użytkownikom a także pomoc w identyfikowaniu funkcji, które można znaleźć w urządzeniach mobilnych.

Łatwość korzystania z urządzeń jest ważna dla wszystkich

Rozwiązania ułatwiające korzystanie z technologii nie są związane tylko z niepełnosprawnością, a witryna GARI jest skierowana do wszystkich. Z czasem u każdego pojawiają się problemy z obsługą różnych urządzeń. Konsumenci mogą na przykład szukać nowego telefonu dla swoich rodziców już w podeszłym wieku albo dla siebie ponieważ pogarsza się ich własny wzrok, słuch lub sprawność fizyczna. GARI ma ułatwiać konsumentom znalezienie telefonu lub tabletu o funkcjach, które ułatwią im życie.

Witryna GARI zawiera przeszukiwalną bazę danych, w której obecnie znajduje się ponad 110 funkcji ułatwień dostępu i dane ponad 600 urządzeń dostępne w różnych językach.

Inicjatywa GARI przynosi korzyści wszystkim stronom zainteresowanym:

  • konsumentom: duża, przeszukiwalna i dostępna w wielu językach baza danych telefonów, tabletów i aplikacji ułatwiających obsługę urządzeń
  • administracji publicznej: format informacyjny o zakresie dużo szerszym niż wymagany przez jakiekolwiek normy krajowe,
  • producentom: możliwość stworzenia jednego globalnego raportu dotyczącego funkcji ułatwień dostępu w danym produkcie.

Jak nowe firmy mogą dołączyć do inicjatywy GARI?

Firmy zainteresowane przyłączeniem się do GARI zapraszamy

 

„Najważniejsza obecnie istniejąca inicjatywa informacyjna. Zdecydowanie zachęcamy innych producentów do włączenia się do niej.”
(raport brytyjskiej grupy Consumer Panel)Logowanie producentów