Syn

Der er mange grader af synshandicap lige fra at finde det svært at læse små tegn til fuldstændig blindhed.

Det er vigtigt at alle mobiltelefoner har skærme der giver en række muligheder for brugere med synshandicap. Især de følgende funktioner formodes at være af interesse

  • Taktile markører til at hjælpe dine fingre til at finde rundt på tastaturet.
  • Akustisk eller taktil tilbagemelding for at bekræfte at der er blevet trykket på en knap.
  • Justerbare skriftstørrelser.
  • Lydsignaler til lavt batteri, opkald venter eller afslutning på et opkald og lydstyrke.
  • Justerbar lysstyrke/kontrast på skærmen.
  • Skærmens størrelse.
  • Baggrundsbelyst skærm.

Faconen på telefonen er måske også noget der skal overvejes. I dette tilfælde kan en glidende eller klaptelefon være af interesse for at gøre det nemmere at besvare eller afslutte et opkald.

Stemmegenkendelse er også en meget nyttig funktion, der kan hjælpe folk med synshandicap.Dette giver brugeren mulighed for at bruge stemmekommandoer til opkald og adgang til funktioner på telefonen.

En anden funktion der kan bruges er at man kan tildele forskellige ringetoner til forskellige numre der er gemt i telefonen.

Med sådan en funktion kan du tildele en bestemt ringetone til et familiemedlem, så vil du automatisk vide, hvem der forsøger at kontakte dig, når telefonen ringer uden at du behøver at se på skærmen på telefonen.