Syn

Det finns många olika grader av nedsatt syn – från att ha svårt att läsa små bokstäver till att vara helt blind.

För alla skärmförsedda mobiltelefoner finns det ett antal alternativ som är särskilt viktiga för användare med nedsatt syn. Det gäller framför allt följande funktioner:

  • Taktila markörer för att hjälpa dig att hitta rätt med fingrarna på knappsatsen.
  • Ljudsignal eller taktil återkoppling när en knapp trycks in.
  • Justerbar teckenstorlek.
  • Ljudsignaler för svagt batteri, väntande samtal eller slut på samtal och ljudvolym.
  • Inställbar ljusstyrka och kontrastkontroll för skärmen.
  • Skärmens storlek.
  • Bakgrundsbelyst skärm.

Enhetens form kan också vara viktig. En skjut- eller viktelefon kan vara bra för att göra det lättare att svara på och avsluta ett samtal.

Röstigenkänning är också en mycket användbar funktion för personer med nedsatt syn. Det gör att användaren kan använda röstkommandon för att ringa och få tillgång till telefonens funktioner.

En annan funktion som möjligen kan vara praktisk är att kunna tilldela särskilda ringsignaler till olika nummer som finns lagrade i telefonen. Det gör att du kan använda en särskild ringsignal för en familjemedlem så att du automatiskt vet vem som försöker kontakta dig när telefonen ringer utan att behöva titta på telefonens skärm.