Mobiliojo pasiekiamumo politika

Atsižvelgiant į skaičių šalių, kurios yra pasirašiusios JT neįgaliųjų teisių konvenciją, įpareigojančią sukurti galimybes be diskriminacijos naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, ir kurios susiduria su visuomenės senėjimu, specialieji poreikiai tapo svarbiu politiniu klausimu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.

MWF įmonės narės pripažino mobiliųjų ryšio priemonių prieinamumo svarbą ir sukūrė GARI, kad galėtų pateikti informaciją apie jau egzistuojančias prieinamumo ypatybes, taip pat sukurti platformą, kurioje politikos formuotojai, pramonės ir neįgaliųjų organizacijos galėtų keistis informacija ir dirbti kartu, gerindami mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir programėlių pritaikymą specialiems poreikiams.

Kai kurių šalių, kuriose galioja su mobiliųjų ryšio priemonių prieinamumu susijusios taisyklės, reguliuotojai GARI jau pripažįsta kaip tinkamą priemonę gamintojų reikiamos informacijos teikimo reikalavimams įgyvendinti.

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Skaitmeninės įtraukties skyrius ir Pasaulinė prieinamų IRT iniciatyva (G3ict) 2012 m. rugpjūčio mėn. paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiama išsami prieinamumo iniciatyvų, jau įgyvendintų visame pasaulyje, apžvalga:

Techniniu požiūriu Žiniatinklio prieinamumo iniciatyva (WAI), kuri yra pasaulinio žiniatinklio konsorciumo (W3C) dalis, pateikia gaires keliais mobiliojo ryšio priemonių prieinamumo aspektais:

  • WAI's accessibility guidelines address mobile accessibility & work to enhance technologies for mobile accessibility: http://www.w3.org/WAI/mobile/