Politică privind accesibilitatea mobilă

Având în vedere numărul de țări ce au semnat Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, care solicită acces fără discriminare la tehnologiile de informare și comunicare și în confruntare cu grupurile de populații care îmbătrânesc, accesibilitatea a devenit o chestiune politică importantă, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Companiile membre ale FPDM au recunoscut importanța comunicațiilor mobile accesibile și au creat GARI pentru a oferi informații privind caracteristicile de accesibilitate existente, precum și pentru a crea o platformă în cadrul căreia factorii decizionali, organizațiile industriei și cele ale persoanelor cu dizabilități pot face schimb de informații și lucra împreună la îmbunătățirea accesibilității telefoanelor mobile, tabletelor și aplicațiilor.

GARI este recunoscut deja de către organele de reglementare din câteva țări, în care sunt în vigoare reglementări privind accesibilitatea mobilă, ca mijloc de îndeplinire de către producători a cerințelor de informare.


Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU), Unitatea de Includere Digitală și Inițiativa Globală pentru Tehnologii Inclusive de Informare și Comunicare (G3ict) au publicat un raport în august 2012, raport ce oferă o bună vedere de ansamblu a inițiativei privind accesibilitatea existente la ora actuală în țări din întreaga lume:


Din punct de vedere tehnic, Inițiativa de Accesibilitate Web (WAI), parte a Consorțiului World Wide Web (W3C), oferă linii directoare privind câteva aspecte ale accesibilității mobile:

  • Liniile directoare ale WAI privind accesibilitatea se ocupă de accesibilitatea mobilă și lucrează pentru îmbunătățirea tehnologiilor pentru accesibilitatea mobilă: http://www.w3.org/WAI/mobile/