Mobilny dostępność polityka

Duża liczba krajów, które podpisały Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych nakładającą obowiązek zapewniania wolnego od dyskryminacji dostępu do informacji i technologii komunikacyjnych oraz fakt starzenia się społeczeństw uczyniły z łatwości dostępu do różnych urządzeń kwestię polityczną istotną zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Przedsiębiorstwa współtworzące organizację MMF są świadome znaczenia łatwo dostępnej mobilnej komunikacji, dlatego też powołały inicjatywę GARI w celu lepszego informowania o istniejących funkcjach ułatwiania dostępu do urządzeń, a także w celu stworzenia platformy, która pozwoliłaby władzom, biznesowi oraz organizacjom ds. niepełnosprawności wymieniać informacje i współpracować na rzecz większej łatwości obsługi telefonów komórkowych, tabletów i aplikacji.

Inicjatywa GARI już została uznana przez organy regulacyjne w kilku krajach, w których obowiązują przepisy dotyczące ułatwień obsługi urządzeń mobilnych, za środek pozwalający spełnić wymogi informacyjne nałożone na producentów.

Organizacje International Telecommunication Union (ITU) Digital Inclusion Unit oraz Global Initiative for Inclusive ICTs (G3ict) opublikowały w sierpniu 2012 r. raport, który przedstawia inicjatywy w zakresie ułatwiania dostępu już wprowadzone w różnych krajach na całym świecie:


W obszarze technicznym inicjatywa Web Accessibility Initiative (WAI), należąca do organizacji World Wide Web Consortium (W3C), zapewnia wytyczne w zakresie kilku aspektów ułatwiania obsługi urządzeń mobilnych.

  • Wytyczne WAI w sprawie łatwości dostępu dotyczą urządzeń mobilnych i mają na celu ulepszanie technologii stosowanych w ułatwieniach dostępu w takich urządzeniach: http://www.w3.org/WAI/mobile/