Regulering av mobil tilgjengelighet

På bakgrunn av det antallet land som har undertegnet FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne - som krever tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi uten diskriminering - og konfrontert med aldrende befolkninger, har tilgjengelighet blitt et viktig politisk tema både på et nasjonalt og et internasjonalt nivå.

MMFs medlemsbedrifter har forstått viktigheten av tilgjengelig mobilkommunikasjon og har skapt GARI for å gi informasjon på allerede eksisterende tilgjengelighetsfunksjoner, samt skapt en plattform hvor politikere, industri og funksjonshemmedes organisasjoner kan utveksle informasjon og samarbeide om å bedre tilgjengeligheten til mobiltelefoner, nettbrett og apper.

GARI er allerede anerkjent av myndighetene i lere land hvor mobil tilgjengelighetsrelaterte forskrifter er i kraft, som betyr å oppfylle rapporteringskrav for produsenter.


The International Telecommunication Union (ITU) Digital Inclusion Unit og the Global Initiative for Inclusive ICTs (G3ict) har publisert en rapport i august 2012 som gir en god oversikt over tilgjengelighetsinitiativer allerede introdusert i land over hele verden:


From a technical point of view, the Web Accessibility Initiative (WAI), part of the World Wide Web Consortium (W3C), provides guidelines on several aspects of mobile accessibility:

  • WAI's accessibility guidelines address mobile accessibility & work to enhance technologies for mobile accessibility: http://www.w3.org/WAI/mobile/