Policy för mobil tillgänglighet

Tillgänglighet har blivit en viktig politisk fråga på båda nationell och internationell nivå eftersom ett stort antal länder har undertecknat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder – som kräver tillgång till informations- och kommunikationsteknik utan diskriminering – och dessutom står inför en åldrande befolkning.

MMF:s medlemsföretag har erkänt betydelsen av tillgängliga mobila kommunikationer och har skapat GARI för att kunna ge information om redan befintliga tillgänglighetsfunktioner samt skapa en plattform där politiska beslutsfattare, industri- och handikapporganisationer kan utbyta information och samarbeta för att förbättra tillgängligheten för mobiltelefoner, surfplattor och appar.

GARI är redan erkänd av myndigheter i flera länder, där bestämmelser om mobil tillgänglighet är i kraft, som ett hjälpmedel för att uppfylla tillverkarnas rapporteringskrav.


Internationella teleunionens (ITU) digitala integrationsenhet och det globala initiativet för IKT för alla publicerade en rapport i augusti 2012 som ger en bra översikt över de tillgänglighetsinitiativ som redan har införts i länder över hela världen:


Initiativet för webbtillgänglighet (WAI), som ingår i W3C (World Wide Web Consortium), ger riktlinjer ur ett tekniskt perspektiv om flera aspekter av mobil tillgänglighet.

  • WAI:s tillgänglighetsriktlinjer tar itu med tillgänglighet och arbetar för att förbättra tekniken för mobil tillgänglighet: http://www.w3.org/WAI/mobile/